UAE’s new rule for expats sponsoring their families


Magandang balita ito para sa mga expat na gustong sponsoran ang kanilang pamilya sa UAE. Kung noon ang main criteria para makapag sponsor ng family members sa UAE ay “Profession”, ngayon binago na ito at ginawang “Income”.

Ngayon, ang sinomang residente ng bansa na may sweldo na AE4,000 (walang accommodation) o AE3,000 (may company-provided accommodation) ay maaari nang makapag sponsor ng kanilang pamilya sa UAE, ito ay pahayag mula sa Federal Authority for Identity and Emiratisation.

Pinapahintulutan ang isang expat na nakatira sa bansa na dalhin ang kanilang pamilya (Asawa at mga anak under the age of 18, o mga babaeng anak na wala pang asawa) na manirahan sa UAE as long as ang income (husband and wife) o isa sa kanila ay may AE3,000 (with company accommodation), o AE4,000 (without company-provided accommodation).

Ito ay magandang hakbang na ginawa ng UAE government dahil hindi na kailangan na mawalay pa sa kani-kanilang pamilya ang mga expat na naninriahan sa bansa.

Para sa mga Pilipino sa UAE, kung dati ay lungkot at pangungulila ang nararamdaman, ngayon ay may pagkakataon na nilang makasama ang kanilang asawa at mga anak, at payapang makapanirahan sa bansa.

News source: https://gulfnews.com/uae/new-expat-family-sponsorship-rule-in-uae-takes-effect-1.65220905


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.