The Importance Of Branding


Ang “Branding” ay hindi lang para makilala ka at piliin ka ng mga target audience mo over your competition. Ito ay para makilala ka din ng mga tao na sole provider ng solution sa kanilang problema o pangangailangan. Sa madaling salita, ang branding ay nangangahulugan ng pagiging Problem-solver. Importante ito lalo na sa pagbbuild ng negosyo dahil malalaman ng tao kung gaano ka ka-credible, mapagkakatiwalaan at pangalangmaasahan.

Pansinin nyo ang mga influencer. Madali silang makahikayat ng mga tao dahil nakapag build na sila ng kanilang brand, kilala na sila ng mga tao. Pinagkakatiwalaan sila dahil nakikita ng mga tao na meron silang nakukuhang value sa mga ito.

Gaano ito kaimportante? Isipin mo na lang, tingin mo ba ang mga tao lalapit sa mga hindi nila kilala o magtitiwala sa mga taong hindi nila kilala? Syempre hindi. Kung gusto natin makilala tayo ng tao, umpisahan natin sa pag-build ng “Rapport”.

Ano ba ang rapport?


Rapport


 A friendly, harmonious relationship; especially : a relationship characterized by agreement, mutual understanding, or empathy that makes communication possible or easy.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/rapport

Ito dapat ang umpisa, kailangan makapalagayan muna natin ng loob ang mga tao sa paligid natin. Kahit sa internet lang, expose yourself, ipakita mo ang value mo. Ipakita mo sa mga tao na meron silang makukuhang solusyon sa’yo. Sabi ko nga kanina sa taas, be a problem solver. Kapag nakilala ka ng mga tao na isang problem solver, magkakaroon ka ng magandang reputasyon. Imagine, kung may maganda kang reputasyon sa tingin mo ba mahihirapan kang mag-alok?

Ipakita natin sa mga prospect natin na tayo ay problem solver na makakatulong sa kanila at hindi para pagkakitaan sila.


Gusto mo bang malaman kung paano mag start ng business online?
Click the image below to join our online community and start learning how you can make money online!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.