Stop Unethical MLM Practices


Ang kawalan ng ethics lalo na ng mga ibang networker ay karaniwan na kung saan ang ilan dito ay nanunulot ng kanilang prospect ng ibang tao, bagay na hindi dapat ginagawa. Ito ang ilan sa karaniwang ginagawa ng mga unethical networker:

Mas maganda na i-define muna natin ang ibig-sabihin ng salitang “ETHICS”.

“Ethics


Ethics is a moral principles that govern a person’s behavior or the conducting of an activity “

Magandang pag-usapan ang topic na ito dahil ang pagiging isang unethical networker ay nakakasira ng imahe ng network marketing as a whole. Ito ang ilan sa hindi magandang practices ng isang unethical networker:

  1. Aalukin nito ang isang tao na sumali sa kanyang group (The same company) at papangakuan ng magandang position.
  2. Sisiraan ang ibang kumpanya para hikayatin ang mga tao na sumali sa kanyang sinalihang kumpanya.
  3. Sisirain ang magandang relasyon ng ibang grupo para sa sarili nyang interes.
  4. Magsesend ng mag sesend ng kanilang referral link sa iyong messenger ng walang pahintulot, o walang proper introduction.
  5. Ipipilit na sila lang ang may magandang compensation plan at kapag hindi ka sumali, ito’y magiging malaking kawalan mo at maaaring ikahirap ng buhay mo.
  6. Kidnapping. Hindi ito yung kidnap for ransom. Ito yung iinvite ka na kakain lang kayo o magkakape tapos bigla kang ipapakilala sa ibang tao at sasabihing may iaalok sila sa’yo na negosyo.
  7. Papangakuan ka na iga-guide ka at pagkatapos mo mag-join ay hindi ka na kakausapin.
  8. Mahilig mang-“Hype”. Kung anu-anong pangako para makapanghikayat ng tao.
  9. Magagalit sa tao kapag hindi sumali sa kanilang business opportunity.
  10. Hindi sumusunod sa Terms and Condition ng kanilang company, at kapag sila ay napatawan ng parusa dahil sa hindi pag-sunod ay sila pa ang galit.

Kung ginagawa natin ang mga ito, mainam na iwasan na. Mas maganda ang magkaron ng maganda impresyon sa mga tao. Mas madali natin malalapitan ang mga prospect natin kung may maganda tayong reputasyon.


Gusto mo bang malaman kung paano mag start ng business online?
Click the image below to join our online community and start learning how you can make money online!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.