The Importance Of Mentorship


Isa sa malaking problema ng mga negosyante, mapa-offline or online ay ang kakulangan ng mentorship. Mahalaga kasi talaga na kung papasok sa isang negosyo, kailangang may tama at maasahang mentor o taga-guide sa negosyong tinatahak. Ang mentor kasi ay maraming experience na maaaring makatulong para maituro sa’yo ang right path to success. Hindi naman 100% na talagang ang mga mentor na ito ang magdadala sa’yo sa success, na’sa atin pa din ang key to success, mag ga-guide lang sila.

Ang mga mentor na ito ang makakapag bigay sa atin ng kaalaman base sa experience nila, at base sa kanilang naging result. Mula dito, ay mabibigyan tayo ng choices, mga pro and cons, mga dapat at hindi dapat, na lalong makakatulong para makapag disisyon tayo ng maayos. 

Ok lang na mag-self study, pero makakatulong ng malaki ang pagkakaron ng mentor. Hindi lang basta mentor, kundi mga mentor na talagang successful, maasahan, at mapagkakatiwalaan. 

I have a good source of information when it comes to business mentoring, at maganda dito, mga Pilipino ang mentor dito kaya madaling makakasunod sa lahat ng mga ituturo. Go ahead and click here to know more.

Tandaan natin palagi na kung gusto natin makarating sa pupuntahan natin, kailangan natin ng direksyon. Tulad ng mapa na magtuturo sa atin sa lugar na gusto nating puntahan. Ganon din ang pagnenegosyo, kailangan natin ng directions, kung paano uumpisahan, kung ano ang mga bagay na dapat ihanda, atbp

Mas magiging madali ang lahat ng ito kung merong expert na magtuturo sa atin kung paano magiging successful sa isang business. Pero ang mga mentor na ito ay taga-guide mo lang, ikaw pa din ang susi ng ikapagtatagumpay mo.


Gusto mo bang malaman kung paano mag start ng business online?
Click the image below to join our online community and start learning how you can make money online!